Remote Assistance          Service Status          Ticket Management          Knowledge Base          Login

Kronans Apotek

Med över 300 apotek i Sverige ställs det höga krav på Kronans Apotek att ha en bra organisation och struktur för att förmedla rådgivning. För att göra detta möjligt har en kundserviceplattform med Kronans Apoteks behov i fokus byggts upp.


Avancerad ärendehantering

Att förflytta hanterandet av ärenden som kommer in, från en klassisk telefonist som svarar och hanterar ärendet till att erbjuda kunderna möjligheterna till att sköta sina ärenden automatiskt. Små enkla implementationer som att ge kunder automatisk fakturahjälp minskar markant mängden samtal som behöver kopplas fram till telefonist, och färre samtal till telefonister innebär kortare köer för de som faktiskt behöver komma fram och prata med någon för att hantera sitt ärende.


Bank-ID frigör tid

En större implementering som genomfördes nyligen är integrering av tjänsten Bank-ID för de som öppnar upp ärenden mot Kronans Apotek. Tack vare denna utveckling har en hel del förfaranden förenklats. Fakturafrågor kan skötas automatiserat utan behov att vänta på att en agent ska svara. De samtal som kommer fram till agent förenklas och framförallt förkortas tidsmässigt då det går att omedelbart styrka personens identitet vilket möjliggör hantering av känslig information och även kunna göra signeringar på eventuella beställningar.

Enligt de NKI-undersökningar som vi gör för kunden i samband med att folk kontaktar kundservice så har det här visat sig vara riktigt uppskattade ändringar och det är vi nöjda med.


Nästa steg

Det givande med att jobba med en kund som Kronans apotek är att de ser det positiva och vinningen med att titta på nya tekniska lösningar som underlättar för deras kunder och anställda. Med det förtroendet som det medför för oss som får komma med dessa förslag anser vi också att det förser oss med en skyldighet. Skyldigheten att hela tiden vara uppmärksamma på vad som händer, vilka tekniker som dyker upp, vad vi måste snappa upp och presentera för en kund som Kronan. Det är trots allt vår skyldighet att se till att Kronans Apotek har bästa möjliga förutsättningar att bedriva sitt arbete – Och det är precis så vi själva vill arbeta.

Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!

Tack för din fråga, vi kontaktar dig så snart som möjligt.