Remote Assistance          Service Status          Ticket Management          Knowledge Base          Login

mySafety försäkringar

mySafety är det moderna försäkringsbolaget som inte tummar på sin egen säkerhet. Tillsammans med oss har de byggt upp en IT-miljö med höga krav på autentisering och driftsäkerhet.


Säker miljö anpassad till vardagsdrift

Vi har med stöd av vår infrastruktur och obundenhet när det kommer till produktval haft möjlighet att utifrån mySafetys önskemål skapa en säker miljö för dem att arbeta i. Med flera kontor i Sverige & globalt ställs höga krav på klientaccesser och säkra anslutningar. För detta har mySafety en bra samarbetspartner i form av Connectel som har erfarenheten, kunskapen och viljan att göra de anpassningar som krävs.


Support 24/7: bästa driftförutsättningar

Även den bästa lösningen kan vara i behov av support när det dyker upp utmaningar eller förändringar. mySafety har därför ett premiumavtal på supportsidan vilket innebär att de 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året kan komma i kontakt med våra duktiga tekniker. På Connectel jobbar vi inte med slussar eller outsourcad support – Behöver mySafety hjälp så kommer de direkt till en medarbetare hos Connectel som vet hur kundens tjänster fungerar. Det är support av Connectel.

Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!

Tack för din fråga, vi kontaktar dig så snart som möjligt.