Man sitter i nedsläckt studio med telefon och två datorer

Säkerhet

Med Connectels produkter är din data en del av en säkerhetsinfrastruktur med datasäkerhet, integritet och kontroll. Vi säkerställer efterlevnad av regler och förordningar så att du kan känna dig trygg i att din data är säker.

Dataskydd med Connectel

Vår infrastruktur

 • Hosted på en ledande molninfrastrukturleverantör (AWS)
 • Nätverk och perimeterskydd
 • Intrångsövervakning & detektion
 • Flera datacenter, underlättar regelefterlevnad i olika regioner

Dataskydd

 • Alltid krypterat, överallt
 • At-Rest kryptering (AES-256)
 • In-Transit kryptering (TLS 1.2 and TLS 1.3)
 • Daglig säkerhetskopiering
 • Automatiska säkerhetsuppdateringar

Applikationsskydd

 • IP-vitlistor, åtkomstkontrolllistor (ACL)
 • Logg- och systemövervakning
 • Sårbarhetsskanning
 • Åtkomst- och autentiseringspolicyer

Säkerhet

 • 24/7 incidentrespons
 • Procedurer för åtkomstkontroll
 • Personal utbildas i informationssäkerhet
 • Riskbedömning av leverantörer

Compliance

 • ISO27001 certifiering
 • ISO9001 certifiering
 • ISO14001 certifiering
ISO 27001 certifiering
ISO 9001 certifiering
ISO 14001 certifiering
Alltid krypterat
Daglig säkerhetskopiering
Flera datacenter
24/7 incidentrespons
GDPR
Kvinna sitter i headset vid dator i call center och hjälper företag i energi och försörjningssektorn

Mjukvara som du kan lita på

Om din verksamhet ska kunna växa behöver du i grund och botten känna tillit till den programvara och system ni använder.

Vi på Connectel förstår vikten av säkerhet och arbetar kontinuerligt med att förfina våra säkerhetskontroller. Vi följer inte bara compliance och regulatoriska krav, utan strävar efter att dessutom ligga i framkant när det gäller säkerhet.

Oavsett om du använder hela plattformen eller enbart några av våra produkter, så jobbar vi aktivt för att du ska kunna lita på oss med er data. Er data tillhör er. Vi ser helt enkelt till så att det lagras och är säkert.

Ung man med mössa och skjorta läser e post på en skärm

Compliance

Oavsett om det är GDPR eller lokala förordningar så säkerställer vi att protokoll och kontrollfunktioner är på plats. Detta för att din data ska vara i trygga händer. När nya lagar och förordningar tas fram, ser vi till att informera er och hjälper till att svara på frågor och säkerställa regelefterlevnad.

Vi använder bara din data i enlighet med vår Privacy Policy och våra Generella villkor. Vi säljer aldrig din data till tredje part. Vi värderar transparens med våra kunder och vill ha öppna och ärliga samarbeten med både partners och kunder.

Företag som litar på oss

Resurser

Cookiepolicy

Connectel’s policy kring hantering av kakor.

Läs mer

Miljöpolicy

Hur Connectel jobbar mot så låg miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer

Integritetspolicy

Hur vi hanterar din data när du interagerar med oss.

Läs mer

Generella villkor

Allt du behöver veta om våra generella villkor som kund hos Connectel.

Läs mer

Databehandling

Här hittar du information om hur vi bearbetar din data.

Läs mer

Support & SLA

Information om support och servicenivåavtal.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Hur vi arbetar med kvalitetssäkring.

Läs mer

FAQ

Vanliga frågor och svar

Connectel använder Amazon Web Services (AWS) för att driva våra tjänster. AWS har flera certifikat och kontroller på plats för att säkerställa skyddet och tillgängligheten av din data. Deras CSA STAR-certifiering visar att molntjänst-leverantören uppfyller ISO27001 krav. AWS har också en Cyber Essentials plus-certifiering, som involverar en revision på plats och testning av de tekniska säkerhetskontrollerna från certifierings-organet. Läs mer om Amazons kontroller här.

Connectel upprätthåller också dataskydd genom krypteringsmetoder, principer för noll förtroendeåtkomst och kontroller för dataredundans.

Connectel har en Business Continuity Plan (BCP) som beskriver hur vi arbetar för att minska och undvika störningar i miljön. Inklusive steg som är nödvändiga att ta före, under och efter en potentiell händelse. I dokumentationen ingår även åtgärder som syftar till ständig förbättring av våra rutiner och processer.

Om ni är ett europeiskt företag, eller ett företag med europeiska kunder, kommer Connectel alltid att lagra din information inom EU/EES.

Connectels tjänster är hostade hos noggrant utvalda leverantörer inom molninfrastruktur som har klarat vårt Cloud Infrastructure Vendor Assessment-program (“CIVA”). CIVA-programmet täcker områden som fysisk platssäkerhet, åtkomstkontroller, miljöskydd, politiska risker och skydd av information.

Era uppgifter kommer att vara tillgängliga för er under hela perioden som ni har ett avtal med oss. När avtalet löper ut kommer vi automatiskt att radera era uppgifter inom 30 dagar.

Connectel erbjuder kontroller som utökar er kontroll över er data och lägger till möjligheten att anpassa anonymiserings- och raderingsperioderna.

All interaktion med Connectels webbtjänster är krypterad in-transit med TLS 1.2 eller 1.3 och med minst 2048 bitars nycklar. För agenter som använder rösttjänster är samtalen och rösttrafiken krypterade med DTLS och SRTP. Connectel krypterar även vilande data med AES-256.

Connectel gör säkerhetskopior av dina data dagligen. Säkerhetskopieringar krypteras och lagras i en isolerad och separat miljö.

Säkerhetskopieringar krypteras med AES-256 och sparas i 90 dagar.

Ni kommer att kunna ställa in policy för lösenord, samt kunna skapa och hantera era användare med användarprofiler för finkornig åtkomstkontroll. Connectels tjänster stöder även multifaktorautentisering för era användare när de kommer åt våra tjänster. För kunder som hanterar speciella datakategorier, känslig information eller med en extra tanke på säkerhet erbjuder och stödjer Connectel åtkomstkontrollistor eller IP-vitlistning.

Boka ett möte med säljavdelningen

Vill du veta mer om hur du kan öka ärendehanteringen och spara resurser - samtidigt?

Play ikon

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000