Närbild på händer som skriver med en chatbot på dator
Self-service

Chattbot

Var tillgänglig för dina kunder 24/7 med en trevligare chattbot

Man med glasögon kollar leende in i en datorskärm

En chattbot som sparar tid och resurser för dina agenter

När en chattbot kan ta över enklare frågor från agenterna frigörs tid och resurser till resten av ditt kontaktcenter. Dina agenter kan fokusera på mer komplexa ärenden och kunder som har stort behov av att möta en handläggare. Med en chattbot kan du automatisera repetativa ärenden eller säkerställa att kunden direkt hamnar hos rätt agent. Det tillåter även utökad service då en chattbot kan finnas tillgänglig 24/7.

 • Bygg din egna chattbot
 • Tar hjälp av medarbetare vid komplexa frågor
 • Snabblärd och lätthanterad
 • Enkel integration till befintligt CRM
Närbild på händer som skriver med en chatbot på hemsida Chattbot grön ikon

Pålitlig, effektiv och noggrann

Connectels chattbot svarar direkt, är tillgänglig 24/7 och sänker dina kostnader med upp till 90%. En chattbot kan svara och lösa specifika ärenden snabbare vilket minskar belastningen på ert kontaktcenter samt ökar kundnöjdhet. Du kan också anpassa språk och ordval så att det stämmer överens med företagets tonalitet.

 • Stödjer konversationer med knappar och bilder
 • Anpassa tonalitet och språk
 • Effektiv ärendehantering
 • Koppla ihop med FAQ/knowledgebase
Närbild av en mannekäng i trä som håller ett gitarrplektrum

Minska arbetsbördan utan att tumma på kundupplevelsen

Vår chattbot är smart nog att hantera många av de vanligaste frågorna dina kunder har. När ett ärende blir för komplext kan du automatiskt föra över ärendet till en agent — på så sätt sparar du tid och resurser utan att kompromissa med kundupplevelsen. Informationen som kunden har gett till chattboten skickas även till agenten så att kunden inte behöver upprepa sig.

 • Snabb vägledning
 • Alltid tillgänglig
 • Inga återvändsgränder
Chattbot

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din kundservice?

Chattboten som löser dina kunders problem

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000