Använda AI som en spåkula


Vad är artificiell intelligens (AI), hur kan man använda AI och hur kommer den att förändra beteendemönster under de kommande åren?

Amer Mohammed, entreprenör och framtidsvisionär, förutspår hur AI kommer att utvecklas under de närmaste fyra åren och hävdar att AI kommer att bli lika självklart som elektricitet är idag.

Vid implementering av AI i en organisation är det viktigt att komma ihåg att AI inte magiskt löser alla problem. Istället bör AI användas för att adressera specifika utmaningar och tränas med relevant data. Genom att sätta tydliga ramar, regelbundet följa upp och kontinuerligt optimera kan processer och kundupplevelser förbättras.

Det är också viktigt att ta reda på var det uppstår irritation i kundupplevelsen och var man kan erbjuda faktiskt värde, snarare än att fokusera på vilket verktyg som används. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om ny teknik och kontinuerligt fråga sig själv: ”Kan detta användas för att lösa problem eller minska irritation för mina kunder?”

I detta avsnitt delar Amer med sig av hur AI kommer att utvecklas och hur företag bör förbereda sig för att hänga med i denna utveckling. Han diskuterar bland annat:

Hur AI kan användas för att förutsäga framtiden.

Vad nästa stora genomslag och radikala förändring med AI är.

Och hur företag måste förbereda sig för denna förändring.
Vikten av att vara kanaloberoende och hur AI passar in i en omnikanalstrategi.
Hur ny teknik kan integreras i kundvärdekedjan och kundupplevelsen.

Hur varumärkesbyggande kommer att se ut i framtiden.

Idag handlar det inte bara om vad företag säljer – det handlar om att använda AI och ny teknik för att hantera utmaningar, effektivisera arbetsflöden och framför allt, förbättra kundupplevelsen.

Lyssna på avsnittet för en glimt in i framtiden med AI och se vad spåkulan visar!

Du kan kontakta Amer här.

Titta på avsnittet på YouTube här.

Lyssna på del 1 här:

Vad är det viktigaste för företag att hålla koll på när det gäller utvecklingen av AI? I del två av Wowpodden med Amer Mohammed, så djupdyker vi i när och hur företag bör implementera AI, vilket ansvar och mandat de anställda bör ha och hur begreppet innovation kommer förändras.

Någonting som stämmer redan idag, och som kommer bli ännu mer väsentligt är att ha tydlig ledstjärna i organisationen. Med en klar och tydlig vision kan man alltid återvända till kärnan och syftet med varje arbetsuppgift som utförs. Amer menar att avsaknaden av det syftet, en tydlig ledstjärna, kan få betydande konsekvenser för sin organisation. 

Amer pratar dessutom mer om kundvärdekedjan och vi går tillbaka till den enkla sanningen att oavsett vilka tekniska förutsättningarna som finns, handlar kundvärdekedjan alltid om att skapa en enkel och smidig upplevelse för kunden. 

Alltså, teknisk utveckling ska inte implementeras för sakens skull. Fundera istället på vad du kan ta in och hur det kan förbättra era interna processer eller era kunders problem. Ta inspiration från andra bolag och framförallt, om du har gett ett ansvar så behöver du även ge mandat.

I detta avsnitt går vi även igenom:

  • När passar det inte med AI?
  • Hur man man använda AI?
  • Vad som menas med ett innovations mindset och varför det kommer vara så viktigt?
  • Hur kan man med hjälp av AI driva innovation på en strategisk nivå?

Lyssna på avsnittet för att få en inblick i framtiden med AI och se vad spåkulan visar!

Titta på avsnittet på YouTube här.

Lyssna på del 2 här:

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000