Wowpodden bara service header - Servicestjärnan

Tips för kommunikation inom kundservice med Antoni Lacinai


Lyssna på dagens avsnitt med Antoni Lacinai som är föreläsare, utbildare och författare inom skärningspunkten mellan ledarskap, kundfokus och arbetsglädje. Avsnittet kommer handla om motivation, inspiration och andra användbara tips till kundservice. Antoni besvarar frågor som:

Vad är hemligheten för att få motiverade och engagerade medarbetare och vad händer utan motivation och engagemang? Vad innebär autonomi och hur kan du praktiskt jobba med det i din organisation?

Det och mycket mer får du reda på i det första av tre fristående avsnitt med författaren och föreläsaren Antoni Lacinai. Avsnittet om kommunikation inom kundservice är cirka 15 minuter långt, lyssna nu:

Att ger autonomi åt sina medarbetare frigör massa tid skapar en känsla av förtroende. När medarbetarna ges befogenhet att fatta beslut inom sina områden, det indikerar att de har är uppskattade för deras kompetens och erfarenhet. Detta skapar engagemang och motivation vilket ökar arbetsglädjen, eftersom de känner sig mer investerade i sitt arbete och dess resultat. Utan detta finns det en risk att man skapar en sorts inlärd hjälplöshet samt skapar en onödig stress hos medarbetaren. Att känna sig övervakade och kontrollerade, vilket kan leda till ökad stress och risk för utbrändhet. Utan möjlighet att påverka sitt arbete kan de också känna sig överväldigade av krav och förväntningar. 

Wowpodden är en podcast om service och kundnöjdhet. Emilies visionen är att höja statusen på serviceyrket, statusen på kundservice internt i våra organisationer och kvaliteten på service. Läs och lyssna gärna på ytterligare avsnitt av wowpodden om kommunikation inom kundservice, klicka här.

För att kontakta Antoni, klicka här. 

Följ vårt nyhetsbrev för att få veta när nya avsnitt släpps


Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000