6 strategier för en sömlös kundservice


Långa kötider är ofta det som irriterar kunder mest – speciellt när det är oklart hur lång tid det kommer ta innan man kommer fram. För att öka kundnöjdheten behöver er kundservice erbjuda bättre lösningar, både för kund och personal, men hur går det till? Vi ger er våra 6 bästa strategier för att skapa en sömlös och effektiv kundservice.

1. God kapacitet

Genom att säkerställa god kapacitet hos er kundservice kan ni minska kötider, uteblivna eller missade samtal samtidigt som ni ökar kundnöjdheten. Öka kapaciteten genom att planera bemanning, investera i tekniska lösningar och utbilda medarbetare inom effektiv samtalshantering.

2. Planera bemanning efter samtalsvolym 

Samtalsvolymerna varierar under olika tidpunkter på dagen, veckan och beroende på säsong. Genom att analysera historiska data kan ni förutse när volymen peakar och planera bemanning därefter, vilket minskar risken för långa kötider.

3. Tydlig kundkommunication 

Genom att hålla kunderna informerade om kötider och när de kommer fram till en kundservicemedarbetare får kunderna en rimlig förväntning och det minskar frustrationen under väntetiden.

4. Erbjud en omnikanal för kundservice

Genom att erbjuda omnikanal för kundservice kan ni bredda er support och erbjuda fler sätt för kunder att söka hjälp på, såsom chatt, e-post och sociala medier, det gör det lättare för kunder att få hjälp. Detta minskar beroendet av telefonsamtal och potentiellt minskar väntetiderna.

5. Regelbunden utvärdering

Att regelbundet granska och förbättra processerna inom er kundservice är viktigt för att minska väntetiden och öka kundnöjdheten. Använd kundfeedback och analys av samtalsdata eftersom det kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden och säkerställa en sömlös kundupplevelse

6. Teknik för att effektivisera processer

Återuppringningssystem eller interaktiv röstrespons (IVR) med intelligent samtalsdirigering är bra verktyg för att minska kötider. När dessa är på plats kan ni börja titta på att implementera en FAQ, som hjälper kunder att hitta svar på vanliga frågor utan att kontakta er. Överväg även att installera en chattbot som kan avlasta verksamheten genom att snabbt hantera enklare ärenden.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000