Framgångsrika ringlägen i dialern

De bästa ringlägen i dialern för utgående samtal


Kontaktcenter letar ständigt efter sätt att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Framförallt när det gäller utgående kampanjer. Många företag som kämpar med till exempel mötesbokning eller att nå gäldenärer angående deras skulder ser en dialer som en lösning för att öka effektiviteten. Det finns olika typer av dialers och ringlägen, och varje typ har sina egna funktioner och fördelar. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika ringlägena och när respektive alternativ passar bäst.

  1. Preview Dialer

En preview dialer är ett ringläge där systemet presenterar kontaktinformationen för agenten innan samtalet görs. Detta underlättar för agenten då personen kan förbereda sig för samtalet genom att granska kundens konto eller tidigare interaktioner. Det här ringläget passar bäst när det finns för komplexa eller värdefulla försäljningssamtal. Ofta där agenten behöver samla så mycket information som möjligt innan samtalet görs.

Nackdelen med en preview dialer är att det kan vara långsammare än andra ringlägen eftersom agenten måste granska informationen innan samtalet görs.

  1. Progressiv Dialer

Progressiv dialer är ett ringläge där programvaran automatiskt ringer nästa telefonnummer på listan så snart det föregående samtalet är avslutat. Progressiv uppringning passar bäst för försäljningssamtal där agenten behöver en kort översikt över kundens konto innan samtalet görs. Progressiv uppringning är snabbare än förhandsgranskning av uppringning eftersom den eliminerar behovet av att agenten manuellt ringer nästa nummer.

Progressiv uppringning är också användbart när callcentret har en hög volym av utgående samtal och vill minska stillastående tid mellan samtal. Nackdelen med progressiv uppringning är att agenten har mindre tid att granska kundens konto, vilket kan leda till mindre personligt anpassade samtal.

  1. Power Dialer

Power dialer är ett ringläge där programvaran ringer flera nummer samtidigt, baserat på en förinställd förhållande. Till exempel, om förhållandet är inställt till 3:1 kommer programvaran att ringa tre nummer samtidigt för varje tillgänglig agent. Det här ringläget passar bäst för företag som behöver göra ett stort antal samtal snabbt, som telemarketing- eller inkassoverksamhet.

Power dialer är snabbare än en progressiv dialer eftersom den eliminerar behovet av att agenten manuellt ringer nästa nummer. Nackdelen med ringläget är att den kan leda till avbrutna samtal eller felaktiga nummer om programvaran ringer för många nummer samtidigt.

  1. Prediktiv Dialer

Prediktiv dialer är ett ringläge som använder algoritmer för att förutsäga när en agent kommer att vara tillgänglig för att ta nästa samtal. Systemet ringer flera nummer samtidigt, baserat på denna uträkning. När en handläggare blir tillgänglig, skickas nästa samtal dit. En prediktiv dialer passar bäst för företag som behöver göra ett stort antal samtal snabbt och har ett lågt antal tillgängliga agenter.

Det här ringläget minskar risken för att systemet ringer för många nummer samtidigt. Nackdelen är att den kan leda till avbrutna samtal eller felaktiga nummer om algoritmen inte är korrekt. Dessutom kan prediktiv utringning resultera i att agenter kopplas till samtal som har avbrutits eller svarats av en telefonsvarare.

Att välja rätt dialer och ringläge

Att välja rätt ringläge och rätt dialer beror på företagets specifika behov och mål. Det finns fördelar med både en preview-, progressiv-, power- och prediktiv dialer, beroende på hur många agenter du har, vilken typ av utgående samtal du gör och hur viktigt det är att minimera risken för avbrutna samtal.

 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev


Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000