Agenter minskar hanteringstiden efter samtal och jobbar mer effektivt.

Hur du kan minska hanteringstid efter samtal hos ditt kontaktcenter


Minska hanteringstiden efter samtal och förbättra effektiviteten

I den temposnabba världen för kontaktcenter är varje sekund viktig. En viktig aspekt för kontaktcenter är att minska hanteringstid efter samtal – den tid agenter tar för att slutföra nödvändiga uppgifter efter att ha avslutat ett samtal. Medan hanteringstiden är viktig för att kunna erbjuda kvalitativ kundservice och upprätthålla korrekta register, kan överdriven hanteringstid hämma effektiviteten och påverka kundnöjdheten.

I denna artikel kommer vi att utforska vad hanteringstid efter samtal är, dess betydelse och ge värdefulla tips för att minska den, för att säkerställa optimal prestanda och kundglädje.

Vad är hanteringstid efter samtal och vad innebär det?

Hanteringstid efter samtal hänvisar till den tid som agenter spenderar på att slutföra efter-samtalsaktiviteter, såsom uppdatering av kundinformation, registrering av samtalsdetaljer och avslutning av lösa ändar innan man går vidare till nästa samtal. Dessa aktiviteter är avgörande för att bibehålla korrekta register och säkerställa en smidig övergång mellan interaktioner. Medan hanteringstiden är nödvändig kan överdriven eller icke-optimerad hanteringstid påverka den övergripande produktiviteten och kundservicenivåerna negativt.

Betydelsen av att minska hanteringstiden efter samtal

Förbättrad agenteffektivitet:

Genom att minska hanteringstiden kan agenter hantera fler samtal, vilket leder till ökad produktivitet. Genom att effektivisera efter-samtalsaktiviteter kan agenter fokusera på att lösa kundproblem snabbt och effektivt.

Förbättrade kundupplevelser:

Genom att minimera hanteringstiden kan kontaktcenter erbjuda snabbare svarstider och minska väntetiden för kunderna. Detta hjälper till att förbättra den övergripande kundnöjdheten och skapar positiva intryck av ditt varumärke.

Tips för att minska hanteringstiden

Optimera samtalsdispositioner och skript

Uppmuntra agenter att använda fördefinierade samtalsdispositioner för att korrekt kategorisera samtal. Detta minskar tiden som spenderas på att söka efter rätt kategori och säkerställer konsekvens i hanteringen av samtal.

Utveckla kortfattade och effektiva samtalskript som guidar agenter genom samtalet och effektiviserar efter-samtalsprocessen. Tydliga och strukturerade skript minimerar behovet av extra anteckningar och förenklar avslutande uppgifter.

Utnyttja CRM och automatiseringsverktyg

Implementera ett omfattande CRM system som integrerar med din kontaktcenterprogramvara. Detta gör att agenter snabbt och enkelt kan få tillgång till kundinformation under avslutande uppgifter.

Automatisera repetitiva och tidskrävande processer, som samtalshantering och uppdatering av kundregister. Genom att utnyttja automatiseringsverktyg kan agenter fokusera mer på att tillgodose kundbehov och mindre på administrativa uppgifter.

Erbjud riktad agentträning

Erbjuda utbildningssessioner som specifikt behandlar effektiva avslutningstekniker. Utbilda agenter om vikten av noggranna och kortfattade anteckningar, så att de fångar viktiga detaljer utan överflödig eller irrelevant information.

Träna agenter i att använda CRM- och kontaktcenterprogramvaror effektivt, med fokus på genvägar och tidsbesparande funktioner. Bekantskap med verktygen de använder kan betydligt minska hanteringstiden.

Främja kunskapsdelning

Skapa en kultur av kunskapsdelning inom kontaktcentret. Uppmuntra agenter att dela best practices, tips och tricks för att minska hanteringstiden. Reguljära teammöten och öppna forum kan underlätta sådana utbyten.

Utveckla en centraliserad kunskapsbas som agenter kan få tillgång till för att snabbt hitta svar. Genom att erbjuda enkel åtkomst till relevant information spenderar agenter mindre tid på att söka efter lösningar, vilket minskar hanteringstiden.

Övervaka och optimera processer

Följ kontinuerligt upp och analysera hanteringstidsnivåer för att identifiera områden för förbättring. Använd call center-analyser för att få insikter i genomsnittlig hanteringstid per agent och identifiera eventuella avvikare.

Granska regelbundet och uppdatera efter-samtalsprocesser och arbetsflöden för att eliminera onödiga steg och flaskhalsar. Genom att effektivisera processer kan hanteringstiden markant minskas och den övergripande effektiviteten förbättras.

Sammanfattning

Hanteringstiden spelar en avgörande roll för kontaktcenter, där behovet av korrekta register balanseras med effektiv kundservice. Genom att implementera de strategier som diskuterats i denna artikel kan kontaktcenter effektivt minska hanteringstid efter samtal, vilket leder till förbättrad agenteffektivitet, förbättrade kundupplevelser och övergripande operativ excellens.

Kom ihåg att varje sparad sekund bidrar till att leverera enastående kundservice, och att optimera hanteringstiden är en viktig del av att nå det målet.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000