Connectel bot homepage

Så här använder du AI i din kundtjänst


Allt eftersom tekniken fortsätter att utvecklas, vänder sig fler och fler företag till artificiell intelligens (AI) för att få hjälp att utveckla sin verksamhet. Om man använder AI på rätt sätt är det möjligt att förbättra kundupplevelsen, öka effektiviteten och minska kostnaderna.

När vi pratar om AI tänker många med frustration automatiskt på en chattbot som försöker låtsas vara en människa. När vi pratar om AI syftar vi på att använda teknik och verktyg för att utöka ditt serviceerbjudande och göra ditt kundtjänst-team mer flexibelt.

Innan vi djupdyker i ämnet vill vi uppmärksamma ansträngningen som kundtjänst gör för att skapa nöjda kunder. Företag står inför utmaningar som högre volymer och kunder som har högre förväntningar än någonsin på service samt mindre tålamod än tidigare. Lägg till högsäsonger som Black Friday och det kan sätta press på vilket kontaktcenter som helst.

För att hjälpa ditt team att trivas och fungera effektivt är det viktigt att investera i rätt verktyg. Att vara strategisk och använda teknik i specifika situationer kan minska friktionenoch bidra till nöjdare kunder och gladare medarbetare. Här är några tips om hur du använder AI i din kundtjänst.

Implementera en chattbot eller röstbot

Vi nämnde precis att AI inte är en chatbot förklädd till en människa så den här kan verka lite motsägelsefull. En av de mest populära användningarna av AI i kundtjänst är dock chatboten eller voiceboten. Du behöver bara se till att använda dessa strategiskt och att inte försöka dölja det faktum att du använder AI.

Fördelarna med att använda bottar är att de kan hantera enkla kundförfrågningar och frigöra tid för ditt team att fokusera på mer komplexa frågor. Chattbot:ar och röstbott:ar kan vara tillgängliga 24/7, vilket innebär att dina kunder kan få snabba svar även när ditt team inte är tillgängligt. Dessutom kan de hantera flera förfrågningar samtidigt, vilket hjälper till att minska väntetiderna för dina kunder.

Vi hör ofta från kundtjänstchefer att deras ärenden eller frågor inte kan hanteras av en bot. Botar har blivit allt mer avancerade och kan framgångsrikt hantera till exempel taxibokningar, vilket är en relativt komplex ärendetyp. Med andra ord, det finns med största sannolikhet en hel del outnyttjad potential när det gäller att använda AI för att optimera din verksamhet.

Bot:ar som automatiserar repetitiva uppgifter

AI kan hjälpa ditt team att automatisera repetitiva uppgifter, som att svara på vanliga frågor, schemalägga möten, ge betalningsuppgifter och tillhandahålla grundläggande produktinformation. Detta kan frigöra ditt team att fokusera på mer komplexa uppgifter och förbättra deras produktivitet.

Frigör tid för dina agenter så att de kan lägga sin energi och sitt fokus på de kunder som verkligen behöver hjälp från en människa. Genom att göra detta maximerar du kapaciteten hos både dina agenter och den teknik som används.

Använd AI för att anpassa kundupplevelsen

AI kan användas för att anpassa kundupplevelsen genom att analysera kunddata och ge personliga rekommendationer. Genom att förstå en kunds preferenser och beteende kan AI föreslå produkter och tjänster som är relevanta för dem. Detta kan bidra till att förbättra kundnöjdheten och öka försäljningen.

Använd AI för att analysera kunddata

AI kan användas för att analysera feedback från kunder, såsom recensioner och undersökningar. Detta kan hjälpa dig att identifiera områden där ditt team kan förbättra och göra justeringar av din verksamhet. AI kan också användas för att förutspå kundbeteende, såsom risker för att tappa kunder eller möjligheter till merförsäljning, vilket kan hjälpa dig att proaktivt möta kundernas behov.

Talanalys kan även användas för att transkribera och analysera konversationer, vilket ger dig värdefull information. Detta kan användas för att identifiera vilka typer av biljetter eller frågor som är vanligast, och i realtid snabbt kunna se om det uppstår problem som kräver din uppmärksamhet. Till exempel om det blir en plötslig ökning av inkommande ärenden som frågar varför en tjänst inte fungerar. Talanalys kan också användas för kvalitetskontroll, identifiering av nöjda eller missnöjda kunder och för vidareutbildning av agenterna.

Investera i AI-drivna verktyg

Det finns många AI-drivna verktyg tillgängliga som kan hjälpa ditt team att arbeta mer effektivt. Till exempel finns det verktyg som kan hjälpa ditt team att hantera kundförfrågningar över flera kanaler, som sociala medier, e-post och telefon. Det finns också verktyg som kan hjälpa ditt team att svara på kundförfrågningar i realtid, vilket kan förbättra kundnöjdheten.

Fördelar med att investera i bot:ar för din kundtjänstavdelning:

  • Minskar kostnaderna i ett kontaktcenter
  • Ökar effektiviteten
  • Hjälper till att utöka dina resurser vid behov då du har en skalbar first line support

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har AI kraften att förändra verksamheten inom kundtjänst. Genom att investera i AI-drivna verktyg som att implementera chattbot:ar och voicebott:ar för att automatisera repetitiva uppgifter samt talanalys  för att analysera kundfeedback kan du förbättra effektiviteten och effektiviteten hos ditt kundtjänstteam. Genom att göra det kan du öka kundnöjdheten och lojalitet, samtidigt som du sänker kostnaderna och förbättrar ditt resultat.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000