Woman contacting customer service on phone

Så höjer du statusen för kundservice internt


6 strategier för att öka statusen för kundtjänst internt

Som chef över kundservice är det viktigt att aktivt hantera och förbättra din avdelnings interna status inom hela verksamheten. Här ger vi dig 6 beprövade strategier att använda för att bättra på avdelningens rykte och bygga starkare relationer med beslutsfattare på ledningsnivå.

1. Dela kundinsikter

Genom att regelbundet dela era insikter från kundservice med chefer på hög nivå kan du visa hur ni bidrar till företagets övergripande framgång. Det kan till exempel handla om att produkt- eller tjänsteförbättringar behöver göras eller informera om feedback från kunder som indikerar möjligheter till intäktsökning. Ett viktigt steg för att kunna samla in feedback och analysera kundsamtal behöver ni implementera ett analysverktyg, genom vilket ni även kan dela rapporter och dashboards med beslutsfattare.

2. Främja samarbeten

Sök aktivt efter möjligheter att samarbeta med andra avdelningar, som marknadsföring, försäljning eller produktutveckling. Att engagera teamet i tvärfunktionella projekt ger er möjlighet att visa er expertis och vilket värde ni kan bidra med. Genom samarbetet med andra avdelningar bygger du som chef också upp ett starkt nätverk av allierade som kan bidra till er framgång genom att förespråka ert arbete till beslutsfattare och höga chefer.

3. Förmedla avdelningens framgångar

Fira enastående kundinteraktioner eller situationer där ditt team gjorde det lilla extra för att hjälpa kunder. Dela era framgångsberättelser genom rapporter, regelbundna nyhetsbrev eller interna kommunikationskanaler. När era prestationer visas upp skapas en positiv bild av er avdelning och förstärker det värde ni ger till företaget.

4. Sätt upp, följ och rapportera KPI:er

Definiera relevanta KPI:er för avdelningen som är mätbara och i linje med företagets mål, till exempel kundnöjdhet, FCR-nivå eller genomsnittlig hanteringstid. Rapportera sedan dessa nyckeltal regelbundet till höga chefer och ledningsgrupp för att visa ert engagemang för kontinuerlig förbättring och leverans av enastående kundupplevelser. Detta bidrar också till att stärka er trovärdighet och er interna status.

5. Efterfråga feedback och agera på den

Efterfråga regelbunden återkoppling från nyckelpersoner på hög nivå om hur de ser på er avdelning och vilken roll den har. Adressera aktivt eventuella bekymmer och visa hur du genomför förbättringar baserat på deras feedback. Detta visar att du är lyhörd för deras behov, vilket kan förstärka avdelningens status ytterligare.

6. Förmedla påverkan och avkastning

Presentera er effekt och avkastning på investeringen (ROI) genom att översätta mätetal och data till meningsfulla insikter. Visa hur ditt teams insatser bidrar till viktiga mål som ökad tillväxt, kundlojalitet eller kostnadsbesparingar. En professionell presentation med tydlig information i form av sammanfattningar, infografik och jämförelser gör det enkelt för upptagna beslutsfattare eller höga chefer att ta till sig informationen och stärker förtroendet för både dig och avdelningen.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000