En dator med olika widgets på skärmen står på ett träbord - Nyckeltal för kontaktcenter.

Nyckeltal för kontaktcenter


Viktiga nyckeltal att ha koll på för kontaktcenter

För kontaktcenter är det avgörande att leverera enastående service och se till att verksamheten fungerar smidigt. Ett sätt att uppnå dessa mål är genom att effektivt mäta och övervaka nyckelindikatorer för prestation (KPI:er). I den här artikeln kommer vi att utforska flera avgörande nyckeltal som kan ge värdefull inblick i ditt kontaktcenters prestation och erbjuda handlingsbara tips för förbättring.

First Contact Resolution (FCR):

Förmågan att lösa kundproblem vid första kontakten är en stark indikator på ett väl fungerande kontaktcenter. Genom att mäta FCR kan du bedöma hur framgångsrika dina representanter är när det gäller att effektivt tillgodose kundens behov. En hög FCR förbättrar inte bara kundnöjdheten utan minskar också arbetsbelastningen för dina agenter. För att förbättra FCR kan du överväga att implementera omfattande utbildningsprogram, ochge dina agenter rätt verktyg och kunskap samt främja en problemlösningsmentalitet inom ditt team.

Average Handle Time (AHT):

AHT mäter den genomsnittliga varaktigheten av kundinteraktioner med dina agenter. Att övervaka AHT kan hjälpa dig att identifiera områden för förbättring i ditt arbetsflöde och identifiera utbildningsbehov. Genom att effektivisera arbetsflöden, ge tydliga riktlinjer och ge agenter effektiva verktyg kan du minska AHT och förbättra produktiviteten utan att kompromissa med servicekvaliteten. Att regelbundet analysera AHT-trender kan också avslöja potentiella flaskhalsar i dina kontaktcenteroperationer.

Customer Satisfaction (CSAT):

Att mäta kundnöjdhet är avgörande för att upprätthålla positiva relationer och främja varumärkeslojalitet. CSAT-undersökningar ger kunder möjlighet att uttrycka sin nivå av nöjdhet med den service de har fått. Genom att samla in och analysera CSAT-poäng kan du få insikter om områden där ditt kontaktcenter utmärker sig och områden som behöver förbättras. Att hantera kundfeedback snabbt och proaktivt kan leda till förbättrad servicekvalitet och en mer nöjd kundbas.

Net Promoter Score (NPS):

NPS (Net Promoter Score) mäter kundlojalitet och sannolikheten att kunder rekommenderar ditt varumärke eller din service till andra. Ett högt NPS-resultat indikerar stark kundförtroende och en positiv varumärkesuppfattning. Genom att följa NPS kan du identifiera områden där ditt kontaktcenter utmärker sig och dra nytta av dem. För lägre NPS-resultat kan du överväga att genomföra rotorsaksanalyser för att åtgärda eventuella underliggande problem, investera i agentutbildning och implementera förbättringar med kundfokus.

Abandonment rate:

Abandonment rate är ett avgörande nyckeltal som mäter andelen kunder som lägger på luren eller bryter samtalet innan de når en agent. En hög abandonment rate kan indikera långa väntetider eller ineffektiva strategier för samtalshantering. För att minska detta problem kan du överväga att optimera algoritmer för samtalshantering, erbjuda självbetjäningsalternativ och genomföra proaktiv kommunikation för att hantera kundens förväntningar. Genom att minska din abandonment rate kan du förbättra kundnöjdheten och undvika potentiell intäktsförlust.

Occupancy Rate:

Occupancy rate, eller beläggningsgrad, mäter andelen tid som agenter spenderar på att hantera kundinteraktioner jämfört med deras tillgängliga tid. En hög beläggningsgrad kan indikera överbelastade agenter, vilket kan leda till minskad servicekvalitet och utbrändhet hos agenterna. Att balansera arbetsbelastningen är avgörande för agenternas välbefinnande och kundupplevelsen. Genom att övervaka beläggningsgraden kan du identifiera möjligheter att optimera bemanningsnivåerna, införa effektiva schemaläggningsmetoder och ge tillräckligt stöd och pauser för dina agenter.

Sammanfattning

Som kundtjänstchef är det avgörande att följa och analysera nyckeltal för att kontinuerligt förbättra prestationen i ditt kontaktcenter. Genom att fokusera på mätvärden som FCR, AHT, CSAT, NPS, abandonment rate och beläggningsgrad kan du identifiera områden som kräver uppmärksamhet och vidta proaktiva åtgärder för att förbättra effektiviteten och kundupplevelsen inom ditt kontaktcenter. Kom ihåg att det inte bara handlar om siffrorna, utan att använda dem som verktyg för att vägleda dina beslut och skapa en kundcentrerad kultur.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000