Personal minskar contact center shrinkage

Minska contact center shrinkage


Minska contact center shrinkage

Kontaktcenter spelar en avgörande roll för att leverera enastående kundupplevelser. Men en vanlig utmaning de står inför är shrinkage, vilket kan påverka deras produktivitet och övergripande prestation. Contact center shrinkage syftar till den tid som anställda inte är tillgängliga för att hantera kundinteraktioner, ofta på grund av raster, utbildning, möten eller andra icke-produktiva aktiviteter. I denna artikel kommer vi att utforska praktiska tips för att minska shrinkage i kontaktcentret och maximera den operationella effektiviteten, för att säkerställa en sömlös kundresa.

Optimera schemaläggningen av arbetskraften

Effektiv schemaläggning av arbetskraften är nyckeln till att minimera shrinkage. Här är några värdefulla strategier att överväga:

Precisionssäkra prognoser

Använd historisk data och avancerade prognostekniker för att förutsäga samtalvolymerna på ett korrekt sätt. Genom att förstå efterfrågemönster kan du schemalägga rätt antal agenter för att undvika överbemanning eller underbemanning.

Implementera realtidsanvändning

Använd ett WFM system för att övervaka agenters efterlevnad av sina scheman i realtid. Detta hjälper till att identifiera och hantera eventuella avvikelser snabbt, vilket säkerställer att agenter är tillgängliga när de behövs som mest.

Erbjud flexibla skift

Inför flexibla skiftalternativ, som deltids- eller split-skiftschema, för att kunna tillgodose agenters preferenser. Detta kan förbättra jobbtillfredsställelse och minska frånvaro.

Förbättra träning och utveckling

Att investera i agentutbildning och utveckling förbättrar inte bara prestationen utan minskar också contact center shrinkage. Här är några tips att överväga:

Effektivisera onboarding

Skapa ett heltäckande introduktionsprogram som ger nya agenter de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att hantera kundinteraktioner effektivt. En välutbildad agent har större chans att lösa ärenden redan vid första kontakt, vilket minskar behovet av uppföljningsinteraktioner.

Tillgodose löpande utbildning

Erbjud kontinuerliga möjligheter till lärande för agenter för att förbättra deras kompetens och hålla dem engagerade. Utbildningssessioner kan genomföras under perioder med låg samtalvolym för att minimera påverkan på produktiviteten.

Agenter med fler kompetensområden

Enable agents to handle multiple types of customer queries or channels. By cross-skilling agents, you can efficiently allocate resources across different contact channels and reduce the need for specialized agents, minimizing shrinkage.

Implementera prestationshantering

Att effektivt hantera agentprestation är avgörande för att minska contact center shrinkage och förbättra den övergripande effektiviteten. Här är några tillvägagångssätt att överväga:

Sätt klara prestationsmål

Fastställ specifika och mätbara prestandamål för agenter. Kommunicera tydligt förväntningarna och ge regelbunden feedback för att hjälpa dem att följa upp sin framsteg och göra nödvändiga förbättringar.

Gör prestationsmätningar spelinriktade

Inför spelifieringselement för att göra prestandamätning och förbättring mer engagerande. Skapa vänliga tävlingar, erkänn toppresterande agenter och belöna prestationer. Detta främjar en positiv arbetsmiljö och motiverar agenter att utmärka sig.

Erbjud vanlig coachning

Inför regelbundna coachingsessioner för att identifiera områden för förbättring och ge riktad vägledning. Coaching hjälper agenter att förbättra sina färdigheter, öka effektiviteten och minska fel, vilket i slutändan minskar behovet av omarbete och minimerar shrinkage.

Fostra ett positivt arbetsklimat

Att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö kan avsevärt minska shrinkage och stärka agenternas arbetsmoral. Här är några tips att överväga:

Uppmuntra samarbete

Främja en kultur av teamwork och samarbete genom att erbjuda möjligheter för agenter att interagera och dela kunskap. Detta främjar en känsla av gemenskap och uppmuntrar agenter att stödja varandra, vilket minskar stress och frånvaro.

Erkänn och belöna prestationer

Inför ett erkännandeprogram som uppmärksammar och firar agenter för deras prestationer. Genom att offentligt erkänna deras ansträngningar, till exempel genom en månadsvisa nyhetsbrev eller interna kommunikationskanaler, ökar du motivationen och uppmuntrar en känsla av stolthet i deras arbete.

Prioritera välmående

Stöd agenternas välbefinnande genom att erbjuda flexibla arbetsarrangemang, främja arbetslivsbalans och tillhandahålla resurser för fysisk och psykisk hälsa. När agenter känner sig uppskattade och får stöd är de mer benägna att vara engagerade och engagerade i sina roller.

Sammanfattning

Att minska shrinkage i kontaktcentret är avgörande för att optimera den operationella effektiviteten och leverera enastående kundupplevelser. Genom att implementera effektiv schemaläggning av arbetskraften, förbättra utbildnings- och utvecklingsprogram, implementera strategier för prestationshantering och främja en positiv arbetsmiljö kan kontaktcenter minska shrinkage och förbättra den övergripande produktiviteten. Genom att prioritera dessa strategier kan du ge dina agenter möjlighet att erbjuda enastående kundservice samtidigt som du säkerställer en harmonisk och blomstrande arbetsmiljö.

Decreasing shrinkage is a continuous process, and by consistently evaluating and refining your practices, you can achieve long-term success in your contact center operations.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000