En dator med olika widgets på skärmen står på ett träbord - Nyckeltal för kontaktcenter.

Nyckeltal för kundservice


Nyckeltal att hålla koll på för kundservice

För kontaktcenter är det avgörande att leverera exceptionell service och säkerställa smidig drift. Ett sätt att uppnå dessa mål är genom att effektivt mäta och övervaka nyckeltal (KPI:er). I den här artikeln kommer vi att utforska flera viktiga mätetal som kan ge värdefull inblick i ditt kontaktcenters prestation och erbjuda handlingsbara tips för förbättring.

First Contact Resolution (FCR):

First Contact Resolution är ett viktigt nyckeltal för kundservice. Förmågan att lösa kundproblem vid första kontakten är en stark indikator på en välfungerande verksamhet. Genom att mäta FCR (lösningsgrad) kan du bedöma hur framgångsrika dina representanter är när det gäller att effektivt tillgodose kundbehov. En hög FCR förbättrar inte bara kundnöjdheten, utan minskar också arbetsbelastningen för dina agenter. För att förbättra FCR kan du överväga att införa omfattande utbildningsprogram, ge dina agenter rätt verktyg och kunskap samt uppmuntra en problemlösningsinriktning inom ditt team.

Average Handle Time (AHT):

AHT (Average Handling Time), även kallad genomsnittlig hanteringstid, mäter den genomsnittliga varaktigheten av kundinteraktioner med dina agenter. Att övervaka AHT kan hjälpa dig att identifiera områden för förbättring i dina arbetsprocesser och identifiera utbildningsbehov. Genom att effektivisera arbetsflöden, tillhandahålla tydliga riktlinjer och ge agenter effektiva verktyg kan du minska AHT och förbättra produktiviteten utan att äventyrs servicekvaliteten. Att regelbundet analysera AHT-trender kan även avslöja potentiella proppar i ditt kontaktcenters verksamhet.

Customer Satisfaction (CSAT):

Att mäta CSAT (kundnöjdhet) är avgörande för att upprätthålla positiva relationer och främja varumärkeslojalitet. CSAT-undersökningar ger kunderna möjlighet att uttrycka sin nivå av nöjdhet med den service de har fått. Genom att samla in och analysera CSAT-poäng kan du få insikter om områden där ditt kontaktcenter utmärker sig och områden som behöver förbättras. Att hantera kundfeedback snabbt och proaktivt kan leda till förbättrad servicekvalitet och en mer nöjd kundbas.

Net Promoter Score (NPS):

NPS (Net Promoter Score) mäter kundlojalitet och sannolikheten att kunder rekommenderar ditt varumärke eller din tjänst till andra. En hög NPS-poäng indikerar starkt kundengagemang och en positiv varumärkesuppfattning. Genom att följa NPS kan du identifiera områden där ditt kontaktcenter utmärker sig och dra nytta av dem. För lägre NPS-poäng kan du överväga att genomföra en orsaksanalys för att adressera eventuella underliggande problem, investera i agentutbildning och implementera förbättringar med fokus på kunden.

Abandonment Rate:

Abandonment rate är en viktig mätning som visar andelen kunder som avbryter eller kopplar ifrån innan de når en agent. En hög abandonment rate kan indikera långa väntetider eller ineffektivitet i dina strategier för samtalshantering. För att minska detta problem kan du överväga att optimera samtalshanteringsalgoritmer, erbjuda självbetjäningsalternativ och implementera proaktiv kommunikation för att hantera kundförväntningar. Genom att minska abandonment rate kan du förbättra kundnöjdheten och förhindra potentiell intäktsförlust.

Occupancy Rate (beläggningsgrad):

Beläggningsgraden mäter andelen tid som agenter spenderar på att hantera kundinteraktioner jämfört med deras tillgängliga tid. En hög beläggningsgrad kan indikera överbelastade agenter, vilket kan leda till minskad servicekvalitet och utmattning hos agenterna. Att balansera arbetsbelastningen är avgörande för agenternas välbefinnande och kundupplevelsen. Genom att övervaka beläggningsgraden kan du identifiera möjligheter att optimera bemanningsnivåerna, implementera effektiv schemaläggning och erbjuda tillräckligt stöd och pauser för dina agenter.

Sammanfattning

Som kundtjänstchef är det avgörande att följa och analysera nyckeltal för att driva kontinuerlig förbättring av ditt kontaktcenters prestation. Genom att fokusera på mätetal som FCR, AHT, CSAT, NPS, abandonment rate och beläggningsgrad kan du identifiera områden som kräver uppmärksamhet och vidta proaktiva åtgärder för att förbättra effektiviteten och kundupplevelsen inom ditt kontaktcenter. Kom ihåg att det inte bara handlar om siffrorna, utan att använda dem som verktyg för att vägleda ditt beslutsfattande och skapa en kundcentrerad kultur.

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000