Kvinna i hörlurar utformar en strategi för kundservice

Template: Utveckla din kundservicestrategi


Behövs en strategi för din kundservice?

Att definiera din kundservicestrategi med hjälp av den här mallen förenklar kartläggningen av dina mål, utan att komplicera det. Samtidigt möjliggör den för hela organisationen att förstå målen med er kundservice och vad de syftar till.

Mallen är utformad för att ge en överblick av era befintliga kundserviceprocesser, fastställa specifika mål och en plan för hur ni ska uppnå dessa önskade mål. Du får närma dig din kundservicestrategi med ett förstoringsglas och fokusera på dina kunders förväntningar på er service. Som i sin tur möjliggör ett strategiskt tillvägagångssätt för att nå dit.

Vad är en kundservicestrategi?

En kundservicestrategi är standarden och processerna som tillämpas för den service ditt företag erbjuder kunderna, samt beskrivningen av hur era prestationer mäts. Det låter dig ge en konsekvent kundupplevelse under hela kundresan och fungerar som en plan för hur kundinteraktionerna ska hanteras.

Ladda ner din strategitemplate genom att fylla i formuläret.Vi hjälper dig med verktygen för att nå era strategimål

Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000