Wowpodden bara service header - Servicestjärnan

Wowpodden pratar om att skapa en hälsosam företagskultur


Lyssna på sista avsnittet i ledarskapsserien med serviceexpertsduon Lilo, som är Joakim Lindström och Emilie Loman, och ledarskapskonsulten Susanne De Boer från Resultatbolaget för att få tips och konkreta verktyg för hur du kan göra för att undvika eller arbeta bort en vi och dom kultur, och skapa en hälsosam företagskultur.

Vi och dom-kulturen är vanligare än man tror och kan yttra sig i olika former både internt i kundserviceorganisationen eller mellan avdelningar på företaget. Ibland även mot kunderna. Vi och dom-kulturen riskerar att minska ansvarstagande hos medarbetarna, det skapar stress samtidigt som det sänker motivation och engagemangsnivå vilket i sin tur leder till missnöje hos både medarbetare och kunder och ett sämre resultat för alla.

En företagskultur med gemensamt kundfokus och samarbete där medarbetarna känner sig sedda och uppskattade och förstår vad de bidrar till är en sund företagskultur där du slipper vi och dom. Men hur skapar du en sådan företagskultur?

Följ vårt nyhetsbrev för att få veta när nya avsnitt släpps


Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000