Wowpodden bara service header - Servicestjärnan

SBAB har Sveriges mest nöjda bolånekunder i branschen


Lyssna på Wowpodden med Jenny Sjöwall, chef kundmötesutveckling kundservice på SBAB, om deras framgångsrecept för hur de har Sveriges mest nöjda bolånekunder i branschen!

Vidare i avsnittet besvarar Jenny frågor som:

  • Hur lyckas man få Sveriges nöjdaste bolånekunder och dessutom behålla pallplatsen fyra år i rad?
  • Hur ser Jenny och gänget på kundservice i framtiden och vad kommer de jobba med för att behålla pallplatsen?

”Dessa tre saker ger wowservice.” Lyssna nu på wowpodden:

Jenny berättar att hemligheten till hur de har flest nöjda bolånekunder och det handlar om att förstå att varje kund och situation är unik. Hon har hjälpt medarbetare att utveckla egenskapen av att veta hur man anpassar varje kundmöte efter kundens behov. Att byta bostad innebär inte alltid något positivt, flera händelser såsom skilsmässa eller andra omständligheter som gör att man tvingas flytta kan göra att processen känns tuff. En förståelse för detta och att möta kunders känslor med värme och omtänksamhet är en av flera faktorer till SBABs framgång. 

SBABs kundservice team har ett måtto som kallas laget före jaget. Att hjälpa varandra och främja en trevlig arbetskultur för att känna att man har kul på sin arbetsplats är något som Jenny tror bidrar till kundnöjdheten. Att glädjen som man får på sin arbetsplats ”spiller över” på kunderna. Jenny berättar även att de ofta uppmärksammar deras medarbetare med kundcitat för att de ska känna sig stolta. De återkommande citaten är att de upplevs som: trygghet, enkla, snabba och kunniga. Bakgrunden till dessa begrepp förklarar Jenny ingående i avsnittet.

För att kontakta Jenny, klicka här. Läs och lyssna på ytterligare avsnitt från wowpodden om kundnöjdhet här.

Följ vårt nyhetsbrev för att få veta när nya avsnitt släpps


Prata med våra säljare

Eller ring oss på +46 (0) 101 800 000